Good Water – Good Life

Om att sluta vara törstig!

Jag ville berätta om något som jag brinner för och det är joniserat vatten som har en organisation med väldigt vackra människor som jobbar med detta. Joniserat vatten som innehåller H2 (vätemolekyler) molekyler gör så att man kan släcka törst. Kranvatten släcker nämligen inte törst, då molekylerna är så stora. Hos mitt företag så lägger vi till H2 i vattnet, så att där bildas kluster av molekyler, dessa passerar kroppens cellers membran och ger en enorm antioxidant effekt. Testa det, (fråga om vetenskapliga artiklar): www.ziizoo.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *