Good Water – Good Life

Om att spara vatten

En bra anledning att kika på det levande vattnet är att vi spolar så mycket onödigt i våra vattenrör. Det är mediciner, det är p piller, hormoner och kosmetika som också kan innehålla så många farliga kemikalier som reningsverken inte kan råda bot på. Vi dricker och använder samma vatten om och om igen. Någon klok dansk stuga sade man: “Spola inte för den lilla bimellibim, men spola för den stora bommellibom”. Det viste att man kan spara vatten på det viset. Det är ju sådan enorm resurs slöseri att vi spolar vatten som är klorrenat, och använder det i toaletter. Det kan inte vara så hållbart. Jag vill invitera dig, att kika på vårt levande och joniserade vatten från Kangen. Det gör stor skillnad i kroppen att använda vanligt kranvatten eller filtrerat och joniserat vatten med vätemolekyler som ger en enorm stark antioxidantisk effekt och hjälper huden, att inte åldras. Ni ska kika på kompensationsplanen alltså. Den är unik i hela MLM branschen, den är nämligen patenterad, så det är klart att man vill vara med.
Kika gärna för mer information här: www.ziizoo.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *